BOĞAZİÇİ KOLEJİ’NDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Uygulanan eğitim süreci sonucunda öğrencinin bilgiyi edinip edinmediğine ve istenilen davranışı kazanıp kazanmadığına dair gözlemsel ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda öğrencinin bilgiyi edinme dışında yorumlama ve analiz gücünün ölçülmesi hedeflenmektedir.

Ortaokul ve Lise kademelerinde , öğrencilerin ders içi performansları, çözdükleri testler, uygulanan deneme sınavları, haftalık ev içi çalışma programları  ve öğretmenlerin kanaatleri sentezlenerek öğrencilerin eksikleri belirlenir ve ölçme ve değerlendirme ekibi eksikleri tamamlamak üzere çalışmalarını yürütür.

Okulumuzda öğrencilerimizin başarı performanslarını artırmak adına temel eksiklik taşıyan branş ve konuların üzerinde durularak hafta içi ve hafta sonu etütleri uygulanır. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme sonuçlarına bakılarak ve bireysel danışmanlık sonucunda elde edilen bilgiler ile eksiklik yaşanan ders ve konular üzerine yoğunlaşılır, bunun üzerine haftalık ders plan ve programları uygulanır.

Tüm bu çalışmaların uygulanma amacı öğrencilerin girecekleri (kademeye uygun) LGS,TYT ve AYT sınavlarına hazır bulunmaları ve kaliteli bir eğitim almalarıdır.