VİZYONUMUZ

Geleceğin teminatı olan çocuklarımızı  çağdaş dünya insanı şuuruna sahip  bireylere dönüştürmek, bilginin gücüne inanan, bilgisini insanlık yararına kullanan, hümanist  ,mutlu , duyarlı gençler yetiştirmek , öğrencilerimizin ve okulumuzun adını ulusal ve uluslararası düzeyde  duyurmak temel hedefimizdir.

MİSYONUMUZ

Özel Boğaziçi Koleji olarak misyonumuz; zengin geçmişinden aldığı güçle , kendisine emanet edilen öğrencilerini sosyal becerileri gelişmiş, etik değerlere saygılı, çevre sorunlarına duyarlı, inisiyatif sahibi, takım ruhuna sahip, başarılı, mutlu dünya vatandaşı bireylere dönüştürmek ve geleceğe hazırlamaktır.

NEDEN BOĞAZİÇİ ?

ANAOKULU

Her bir çocuk gelişen , öğrenen ve çevresine katkıda bulunan özgün bir bireydir. Boğaziçi Koleji Anaokulu her öğrencinin yeteneği doğrultusunda içindeki yaratıcı gücü çıkarmayı hedefleyen çalışmalar yapar. Sanatsal faaliyetler , drama eğitimi, orff çalışmalarıyla ‘ clil ‘ yöntemini kullanarak çocukların kendilerini ve yetilerini keşfetmelerini hedefler. Yabancı dille tanıştırdığı öğrencilerine yoğun bir İngilizce eğitimi sunar, öğrencilerin yabancı dili hayatın içinden konularda da deneyimsel süreçler yaratarak edinmelerini sağlar.

İLKOKUL-ORTAOKUL

Öğrencilerin kendilerini özel bir birey olarak fark edebildiği ilköğretim kademesinde , Boğaziçi Koleji öğrencilerine ; gelişim atölyeleri, laboratuvarları ve etkinlik sınıflarıyla farklı gelişim ortamları sunarak, akademik ,duygusal ve fiziksel gelişimlerini en üst düzeyde tutup sorumluluk duygusunu benimsetir. Sportif , sanatsal ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerini destekleyerek ulusal ve evrensel değerlerinin bilincinde , Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, empati kurabilen ve etik değerlerin farkında bireyler yetiştirmeyi hedefler. Yoğun yabancı dil programıyla da öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin 4 becesini ( dinleme, okuma ,yazma ,konuşma) etkin bir biçimde kullanmalarını ve anadillerinde olduğu gibi İngilizce ve Almancada da kendilerini hem yazılı hem sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlar.

LİSE

Boğaziçi koleji Anadolu lisesi bu yüzyılın bilgi ve becerilerine hakim, daima kendini güncelleyen yenilikçi ekibiyle öğrencilerinin sanat, spor , kültür alanın da , özellikle akademik becerilerini en yüksek düzeyde kullanır; Mesleki rehberlik, Birey tabanı rehberlik, Sınav hazırlık kampları, Seminer ve konferanslarla gelişim süreçlerini takip eder. Bununla birlikte öğrencilerinin global değerlere sahip bireyler olmaları için’ dünya vatandaşı yetiştirmek güdüsü ile yoluna devam eder. Yabancı dil eğitimi ve yurt dışı dil okulu ve gezi programlarıyla , öğrencilerinin farklı coğrafyaları gözlemleyip kültür alışverişi yapmalarını hedefler.