ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Boğaziçi koleji Anadolu lisesinde ölçme ve değerlendirme önemli bir yere sahiptir. Eğitim süreci içinde hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangi konuda eksiklerin olduğunu ve bu eksiklerin neler olduğunu görür. Bu sayede doğru ve etkili geri bildirimler verebilir ve dağ etkili bir rehberlik sağlanabilir. Okulumuzda ölçme değerlendirme yapılmasının amaçları;

-Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesinin sağlanması için

-Öğrenme ve öğretme sürecinde olup biteni yakından izlemek, geliştirmek için

-Başarının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının geçerli, güvenilir, objektif, kullanışlı ve ayırt edici özelliklere sahip olmalarını sağlamak için

-Öğrencilerin neyi bildiğini ve neyi yapabildiklerini keşfetmek

-Gelişim düzeylerini anlamak

-Öğrenme sürecini izlemek

Değerlendirme sonuçlarına göre öğretmene, veliye ve öğrenciye geri bildirim vermek amacıyla ölçme değerlendirme yapılır.