REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Topluma yarar sağlayan, her alanda düşünce ve fikre sahip olan, edindiği bilgileri bilinçlice toplumla paylaşan, özdeğeri ve özsaygısı ile örnek teşkil eden, yapıcı ve çözüm odaklı ilişkiler kuran, empati kurabilen, kendi becerilerinin farkında olan, gelecek kariyer planlaması yapabilen  bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiştir. Bu bağlamda okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi uzmanları dönüşümsel ve önleyici  çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların en başlıcaları; kademe ve yaş gruplarına göre teorik ve pratik değerler eğitimleri, grupla psikolojik danışmanlık çalışmaları, öğrenci ve veli seminerleri, kademeye uygun sınav bilgilendirmeleri, bireysel psikolojik danışmanlık, kariyer danışmanlığı, ilgi ve yeteneklere uygun envanterlerdir. Bu çalışmaların yanı sıra sık sık veli ile bir araya gelerek ya da telefonla görüşme yöntemi ile öğrencinin gelişimi üzerine bilgi alışverişi yapılmaktadır.

Boğaziçi Koleji aynı zamanda Aile-öğretmen ve öğrenci üçgeninde iletişim kopukluğuna mahal vermeden ihtiyaç veya problemleri yeri ve zamanında tespit eden ve tespitlerin üzerine çözümleri ile giden bir PDR uzman kadrosuna sahiptir.

Dönemsel olarak, yaş aralıklarına ve ihtiyaca uygun öğrenci ve velilere ayrı şekillerde bültenler hazırlanmaktadır. Bültenler ile birlikte Youtube vidoları hazırlanmakta olup hem görsel hem işitsel olarak kazanımlar elde edilmesi amaçlanmaktadır.