ROBOTİK KODLAMA

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin bir uzantısı olan Robot programlama, mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. Robotik çalışmalar, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirirken, farklı disiplin ve becerileri bir arada kullanmalarını sağladığından oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrenciler;

  • Sorunları analiz etme,
  • Bilgi işlemsel düşünme,
  • Çözüm üretme,
  • Planlama,
  • Tasarım ve geliştirme,
  • Programlama,
  • Teknolojik cihazların çalışma mantıklarını kavrayabilme,
  • Bu doğrultuda yaratıcı düşünme ve yenilikler üretme,
  • Robotik dünyasına ilişkin kavramları tanıma,
  • Fiziksel parçaları yazılım ile birleştirebilme,

gibi geleceği inşa edebilme açısından ve yaşamsal anlamda önemli kabul edilen becerileri kazanırlar.