SOSYAL VE FİZİKSEL GELİŞİM

Boğaziçi Koleji öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra sosyalleşmeleri ve sportif alanda da gelişim sağlayabilecekleri olanaklara sahiptir. Öğrencilerin gelişim dönemleri ele alınarak onların yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri basketbol, futbol, futsal, voleybol ve yüzme gibi çeşitli alanlara yönlendirme yapılır. Öğrencilerin gelişimini destekleyen bir sınıf ortamında güvenli ve konforlu bir şekilde eğitim almaları sağlanır. Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri desteklenerek kendi potansiyelleri çerçevesinde en üst seviyeye çıkarılmaları hedeflenir. Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir. Olumlu düşünme, duyguları yönetme, öz benlik saygısı gibi duygusal becerileri kazandırır. Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca bireysel ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır.