YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı bir dille ilk kez tanışan öğrencilerimiz için en ideal yaşın erken çocukluk ile ön ergenlik dönemi olduğu söylenebilir. Boğaziçi Kolejinde de kullanılan yöntemler yaşlara göre farklılık göstermektedir. Öğrenci yeni bir dil öğrenmek için özel bir çaba harcamaz, yabancı dile ne kadar maruz kalırsa o kadar kolay öğrenir ve yabancı dili kullanır. Bu durumlar dikkate alınarak etkinlikler, oyunlar, çeşitli role-play ve drama aktiviteleri planlanır.

Ortaokul öğrencilerimiz, İngilizce eğitiminde,  yeni bir dile maruz bırakılarak, ana dilleri olan Türkçe’ ye paralel olarak karşılıklı iletişime dayalı birçok etkinlik eşliğinde eğitilirler. Öğrencilerimiz bir üst sınıfa geçtikçe, İngilizce dilinde yazılmış edebi eserleri ve ünlü romanları okuyarak dil becerisini geliştirir ve kültürel değerleri öğrenirler. Düşüncelerini akıcı bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilirler. Öğrendikleri dilde araştırmalar yapıp, yeni bilgilere ulaşmak için dili etkin bir şekilde kullanabilirler.

Boğaziçi Kolejinde yabancı dil eğitimi için kullanılan materyaller ve kitaplar öğrencilerin yabancı dilde kendini daha rahat geliştirebilmesi amacıyla özel olarak seçilir. Çağımıza uygun, güncel ve işlevselliği ön planda olan araç ve gereçler kullanılır. Öğrencilerin derse etkin katılımı, tekli veya grup çalışması olarak desteklenir ve bu yönde etkinlikler yapılır. Eğitimi verilen yabancı dilde öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazanmaları hedeflenir. Sınıf içi ve dışı etkinlikler ile bu kazanımlar pekiştirilir. Öğrencilerimiz gelecek lise ve lisans eğitimleri için gerekli İngilizce yetkinliğine sahip olarak mezun olurlar.