İNGİLİZCE

Birçok dilbilimci, dil öğretiminin erken yaşta başlamasının avantajlı olduğu ve doğumdan başlayıp ergenlik dönemine kadar devam eden sürede bireylerin esnek beyin yapısına sahip olduklarını ve yaş ilerledikçe de bu esnekliğin azaldığını öne sürmüşlerdir. Biz de bu çalışmalardan yola çıkarak, erken çocukluk döneminde yabancı dil öğretimini önemsemekteyiz. Alanında uzman öğretmenlerimiz ile CLIL (Content and Language Integrated Learning) yaklaşımını esas aldığımız ve akıllı tahta destekli kaynaklarımızla interaktif bir yabancı dil öğrenim ortamı sunmaktayız. Derslerimizde, çocuklarımızın yabancı dilde iletişim yeteneklerini desteklemeyi, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeyi ve yabancı dile karşı olumlu tutum oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda erken çocukluk dönemi gelişim özelliklerine hitap eden drama, oyun, müzik gibi tekniklerle zengin ve çocuk merkezli bir yabancı dil öğrenme ortamı sunmaktayız.