Bridge (Çift Dilli Yabancı Dil Edinim Programımız)

Web Studio

BRIDGE

Bridge adını "köprü" sözcüğünden alırr. Okul öncesinden 5. sınıfa kadar öğrencilermizin Matematik, Fen Bilgisi ve Hayat Bilgisi derslerinin konularını hem Türkçe hem de ingilizce olarak işlemeleri ve bu süreçte ihtiyaç duyacakları Yabancı Dili de kalıcı olarak edinmelerini hedefler. 

• Bridge ders içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı Matematik, Fen Bilgisi ve Hayat Bilgisi öğretim programlarına uyumlu olarak hazırlanmıştır. 

• Bridge okul öncesi hazırlık sınıfı, ilkokul ve ortaokul 5. Sınıf kademelerini kapsar. Bu kademelerin dil ediniminde önemi büyüktür. 

• Haftalık 2 ders saati olarak programlanan Matematik, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi derslerinden sınıf ve yaş grubuna göre İngilizce olarak hazırlanan içerikle öğretmenlerimiz mikro öğretim etkinlikleri gerçekleştirirler.

Web Studio
Web Studio

Çağdaş dünya insanı şuuruna sahip bireyler yetiştirmek vizyonuyla Bridge Eğitim modelimizi öğrencilerimize; 

• yenilikçi,
• kalıcı beceriler kazandırma amaçlı,
• kaliteli,
• evrensel ve bilimsel değerlere odaklanan

bir eğitim programını sunmak için hazırlanmıştır.

Bridge öğrencilerimize ne sağlar?

Yabancı dilde kendisini ifade ederken o dilde düşünebilme becerisi; akranlarıyla beraber kaliteli öğrenme bol miktarda özgüven sağlama; uluslararası kaynaklardan araştırma ve öğrenme becerisi ve diller arasında otomatik geçiş yapabilme becerisi sağlar.

Web Studio