Global Schools Program (Küresel Okullar Programı)

Boğaziçi koleji olarak “Global Schools Program”ına dahil olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Okulumuz bu topluluğun bir üyesi olarak Birleşmiş Milletler’in belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için öğrencilerimizin gereken bilgi ve beceri kazanımlarını edilmesi konusunda çalışmalar yürütmeyi taahhüt etmektedir.

Web Studio
o

Global Schools Programı, UNESCO’nun sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Yönelik Küresel Eylem Programını (ESD) destekleyen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın bir girişimidir.

Programın misyonu, her ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin, yüzyılın en büyük zorluklarına etkin bir şekilde yanıt vermek ve sürdürülebilir ve belirli bir refah düzeyine sahip bir dünyayı şekillendirmek için gerekli bilgi, değer ve becerilerle donatıldığı bir dünya yaratmaktır.

Küresel Okullar, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimi (ESD) okullarda ve sınıflarda uygulamaya yönelik küresel stratejisinde iki temel yaklaşımı benimser: yerleştirilmiş müfredat tasarlamak için üniversitelerle araştırma ortaklıkları ve okullara erişim.80’den fazla ülkede, 1100’den fazla okulda sürdürülen program, 950’den fazla savunucusu ile öğrencilere ulaşmayı hedeflemektedir.

Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs), 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yoksulluğu sona erdirmek, gezegenimizi korumak ve 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olarak kabul edilmiştir. Bu 17 hedef birbirine entegre olup, her biri alandaki eylemin diğer alanlardaki sonuçları etkileyeceğini ve kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dengelemesi gerektiği göz önünde bulundurulacak belirlenmiştir.

Web Studio