Endüstri 5.0'a Uyumlu Eğitim Programları

Web Studio

KÜRESEL FARKINDALIK

Farklı kültürel ve küresel bakış açılarına dair bir anlayıştır. Çevresel, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik uzlaşmaları kapsamaktadır.

Küresel farklılıklara yöneliş, kültürler arasındaki ortak noktalarında keşfedilmesini sağlar. Dünya vatandaşı beyinlere erişmenin temel noktası küresel farkındalığa sahip, uzlaşmacı bireyler yetiştirmektir.

YARATICI OKUR - YAZARLIK

Bireyi özgün kılan farklılıklardan günümüzde en önemlisi eğitimde yaratıcılık becerisinin geliştirilmesidir. Eğitimde yaratıcılığın gelişmesini sağlayacak ana unsur yazma çalışmalarıdır.

Duygu ve düşüncelerin doğru aktarılması ile öğrencilerimiz hayal dünyalarının sınırlarını aşabilmekte yeni kurgular yaratabilmektedir.

Web Studio
Web Studio

STEAM EĞİTİMİ

Anasınıfından üniversiteye devam eden disiplinler arası bir yaklaşımdır. Steam eğitimindeki birincil amaç 21.yy. becerilerini edinebilmiş, teknolojiyi doğru ve etkin kullanabilen; yenilikçi, çözüm odaklı, iletişim becerileri gelişmiş bir nesil yetiştirmektedir. İdeal bir toplum yapısına erişmek ve öğrencilerimizin teknolojiye uyumlulukta etkin olabilmesini sağlamaktır.

KODLAMA VE 3D TASARIM

Kodlama eğitim programı, öğrencilerin bilimsel düşünmeyi (computational thinking) geliştirmeyi sağlar. Kodlamanın eğitimde kulanımında işlev, kodlamanın nasıl yapılmacağını öğreten bir disiplin olmayıp öğrenmek için kodlamanın kullanılmasını sağlamaktadır.

3D Tasarım ile öğrencilerimiz fikirlerini somut ürünlere dönüştürülebilmekte, hayal güçlerini geliştirmektedir. Böylece öğrencilerimizin çeşitli alanlarda yeni fikirler üretmesini  sağlamakta; matematik, mühendislik, teknoloji ve fen alanlarında motivasyonun sağlanmasında önemli bir eğitim basamağı olarak ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerin fikir dünyaları ile tasarladıkları objelere dokunabilmeleri benzersiz bir deneyim sağlamaktadır.

Web Studio
Web Studio

İNOVASYON

Eğitimde inovasyonun kullanımının amacı bireylere bilgi çağına dair verilerin ve becerilerin aktarılabilmesi, öğretilebilmesidir. 21.yy. becerilerinin geliştirilebilmesi için bu yüzyılın çocuklarının inovasyon eğitimine kaçınılmaz ihtiyacı olacaktır.

İnovasyon eğitimleri küresel dünyada rekabet ve bilgi toplumlarının ihtiyaç duyduğu teknolojik talepler karşısında öğrencilerimizin 21. yy. becerilerini geliştirmesini sağlar.

P4C (Philosophy for Children)

P4C soru sorma tekniğiyle düşünmenin sağlayan, araştırma ve eleştirmeyi eğitim-öğretimin merkezine koyan bir öğretme ve öğrenme yöntemidir.

P4C bilişsel ve sosyal becerilerin kazandırılmasını hedeflerken felsefi düşüncenin öğretilmesini sağlar. Tüm disiplerinlerin kullanımını tasarlayan, çocukların küresel vatandaşlar olarak yeni bakış açılarına değer veren UNESCO tarafından onaylanan bir pedagojidir.

p4c-icon-1.pngELEŞTİREL ( CRITICAL )
p4c-icon-1.pngYARATICI ( CREATIVE )
p4c-icon-1.pngÖZENLİ ( CARING )
p4c-icon-1.pngİŞBİRLİKÇİ ( COLLABORATIVE )