Ortaokul

“Sosyokültürel, Psikolojik ve Akademik Farkındalığa Sahip Bireyler için Boğaziçi”

ORTAOKUL

“Eğitim, yaşam durumlarını karşılama becerisidir.”
Dr. John G. Hibben


Keşfedilmiş birçok beceri, etik değerler ve fiziksel yetkinlikler bu çağlarda olgunlaşır. Boğaziçi Koleji ortaokul öğrencilerinin bilişsel ve duygusal özelliklerini dikkate alır, sürecin verimlilik ilkesiyle devam etmesi için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını planlar, yorumlar ve uygular.

Öğrencilerimizin çeşitli zeka alanları keşfedilmekte, uyarılmakta, yapılandırmacı yaklaşım ile bireysel ya da grup çalışmalarıyla öğrencilerimiz öğrenme sürecine daha etkin bir şekilde dahil edilmektedir. Öğrencilerimiz, aynı zamanda sosyodrama-yaratıcı drama gibi etkinliklerle yaşam öğretilerini tecrübe etme imkanı kazanmaktadırlar.

Ortaokulumuz hakkında
detaylı bilgi almak ister misiniz?

Bilgi almak için aşağıdaki formdan ilgilendiğiniz kampüsümüzü seçip bilgilerinizi doldurmanız yeterli.