Bütüncül Eğitim

Bütüncül eğitim felsefesi eğitimin en etkili yöntemidir. Öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel olarak çok yönlü; değerler konusunda kendisini tamamlamı, başarılı bireysel olarak gelişmesini hedefler. 

Akademik gelişimin önemi kavratılırken yaşam boyu devam eden evrensel değerleri, etik kuralları, kişilik gelişimini desteklemektedir.

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, disiplinler arası akıl yürütme, problem çözme bütüncül eğitimin öğrencimize kazandırmaya çalıştığı metodolojinin ana arterleridir, küresel vatandaşlar yetiştirmenin temel koşuludur.

Web Studio