Hakkımızda

Eğitime gönül vermenin ülke geleceğine ne denli fayda sağlayacağının farkındalığına sahip olan Boğaziçi Koleji eğitime, bilime, gelişime sevdalı bir kurumdur. Dimağındaki çağdaş eğitim düsturuyla eğitime öncü hizmetler vermektedir.

İlerleyiş ve yenilik ilkelerine verdiği değerin altını çizen okulumuz her yıl hem akademik alanda hem de sosyal alanda öğrencilerinin göstermiş olduğu başarılarıyla onurlanmaktadır.

Vizyonumuz

Geleceğin teminatı olan çocuklarımızı çağdaş dünya insanı şuuruna sahip bireylere dönüştürmek; bilginin gücüne inanan, bilgisini insanlık yararına kullanan, hümanist, mutlu, duyarlı gençler yetiştirmek, öğrencilerimizin ve okulumuzun adını ulusal ve uluslarası düzeyde duyurmak temel hedefimizdir.

Misyonumuz

Boğaziçi Koleji olarak misyonumuz; zengin geçmişinden aldığı güçle, kendisine emanet edilen öğrencilerini sosyal becerileri gelişmiş, etik değerlere saygılı, çevre sorunlarına duyarlı, insiyatif sahibi, takım ruhuna sahip, başarılı, mutlu dünya vatandaşı bireylere dönüştürmek ve geleceğe hazırlamaktır.